No blir det 12 timar gratis SFO for 3. klassingane òg

Frå august 2024 gjeld ordninga med 12 timar gratis SFO i veka òg for elevar på 3. trinn. 
 

Fransisco Munoz/Bjørnafjorden kommune

Les meir om SFO i skulane i Bjørnafjorden kommune

Regjeringa utvider ordninga med 12 timar gratis SFO i veka, slik at ho no òg gjeld elevar på 3. trinn. Elevar på 1. og 2. trinn har allereie gratis kjernetid på SFO. Reduksjonen i pris gjeld òg ferieope SFO (frå 1. august for 3. trinn).

– For mange er pris avgjerande for om barnet kan gå på SFO, og vi ønskjer at alle barn skal få moglegheit til å delta uavhengig av foreldra si lommebok. Etter at regjeringa saman med SV, prioriterte gratis SFO for første- og andreklassingar, såg vi ei sterk auke i deltakinga. Eg er glad for at også fleire tredjeklassingar får moglegheit til å gå på SFO til hausten, seier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Les heile pressemeldinga frå regjeringa her