Posten Bring til Lyseparken

Posten Bring har i dag offentleggjort at dei vil flytte sitt nye logistikksenter i bergensregionen til Lyseparken næringsområde. 

Rask og effektiv etablering

Posten Bring har inngått avtale med Bjørnafjorden Utviklingsselskap AS (BUS) om kjøp av ei 110 mål stor tomt i sørområdet av Lyseparken.

– Etter at Posten Bring tok kontakt med oss i fjor haust, har Bjørnafjorden Utviklingsselskap lagt alt til rette for ei rask og effektiv etablering for Posten Bring i Lyseparken, seier styreleiar i BUS AS, Dag Jarle Aksnes.

Viser kor attraktiv Lyseparken er

Det har vore ein intens prosess dei siste månadane. Men no er alt på plass, og vi kan ønskje Posten Bring velkommen til Lyseparken, seier dagleg leiar i BUS AS Alf Sognefest.   

Dette viser kor attraktiv Lyseparken er ved nye E39 Os-Bergen, seier ordførar i Bjørnafjorden kommune, Terje Søviknes (FrP). Han rosar både Posten Bring og BUS AS for ein profesjonell og effektiv prosess fram mot signering av tomtekjøpet.  

300 nye arbeidsplassar

No gler vi oss til ein like rask og effektiv byggeprosess for regionens største logistikksenter med om lag 300 nye arbeidsplassar i Lyseparken. I Bjørnafjorden kommune har vi eit klart politisk mål om å legge til rette for bustad- og næringsutvikling. Signeringa av Posten Bring syner at vi er på rett veg, og at det no verkeleg losnar for Lyseparken, seier Søviknes.