Vil du vere hamnevert i Os hamn i sommar?

Bjørnafjorden kommune søkjer etter lag og organisasjonar som ønskjer å vere hamnevertar for båt- og bubilgjester i Os hamn i perioden 20. juni-18. august 2024.

Ragnhild Stende Bjaadal

Hamneverten sine oppgåver:

  • Kontakt med båtfolk, båtturistar og andre besøkande
  • Tips og informasjon knytt til turmål, attraksjonar, fasilitetar, servicetilbod og liknande i kommunen
  • Dele ut skriftleg informasjon (og bollar!)
  • Kontroll av betalt hamneavgift
  • Dialog med kommunen
  • Melde frå når reinhald av servicebygg er nødvendig
  • Andre relevante oppgåver knytt til båt og bubil


Hamnevertar må vere tilgjengelege to timar per dag, på dagtid.

Kva får hamnevertane betalt?

Laget/organisasjonen som får oppdraget vil motta kr 60 000,- eks. mva.

Slik søkjer de

  • Send ein e-post til kommunalsjef for Samfunnsutvikling, Runar Lunde, runlun@bjornafjorden.kommune.no innan 22. april 2024.
  • Beskriv i e-posten korleis de vil utføre oppdraget, korleis de skal vere tilgjengelege i perioden og eventuelle andre tankar knytt til oppdraget.