Når er helsesjukepleiar til stades ved barne- og ungdomsskulane?

Ring eller send ein SMS til helsesjukepleiar ved din skule for å avtale tid. Dersom du føler at du ikkje kan vente, ta kontakt med fastlegen din.

Når er helsesjukepleiaren til stades ved barne- og ungdomsskulane?
Skule Helsesjukepleiar Til stades Telefonnummer Send e-post
Eikelandsosen barneskule Emma Marita Heggli Onsdag 47673912 Send e-post
Fusa skule Solgunn Lyhammer Ask Onsdag 90993709 Send e-post
Fusa ungdomsskule Emma Marita Heggli Tysdag og fredag 47673912 Send e-post
Halhjem barneskule Mariann Kvittingen Tysdag 47678276 Send e-post
Borgafjellet barneskule Ragnhild B. Hellerud Måndag-torsdag 90914741 Send e-post
Hålandsdalen Montessoriskule Emma Marita Heggli Måndag 47673912 Send e-post
Kuventræ barneskule Hanna Bakketeig Måndag - fredag 48861296 Send e-post
Lunde barneskule Ingvild Ekeberg Måndag-fredag 91654092 Send e-post
Lysekloster barneskule Kristine H. Remme Tysdag, torsdag, fredag 46898215 Send e-post
Ådlandsfjorden barneskule (tidl. Nore Fusa skule) Solgunn Lyhammer Ask Tysdag 90993709 Send e-post
Nore Neset barneskule Miriam Rød Solberg Måndag-fredag 91173771 Send e-post
Nore Neset ungdomsskule Perle Alexandra Hjelland Måndag - torsdag 91173771 Send e-post
Os barneskule Lena Hæve Tysdag og fredag 90987558 Send e-post
Os barneskule Kristine H. Remme Måndag og onsdag 46898215 Send e-post
Os ungdomsskule Annika Andersland Måndag, tysdag, torsdag og fredag 95785736 Send e-post
Strandvik Montessoriskule Randi Haugse Rød Torsdag 48893681 Send e-post
Strøno barneskule Kontakt Tonje Lindborg For tida sjukmeld 46937521 Send e-post
Søfteland barneskule Tonje Helland Lindborg Måndag, onsdag, torsdag 46937521 Send e-post
Baldersheim barneskule (tidl. Søre Fusa barneskule) Susanne Ulvenes Annankvar onsdag 97965039 Send e-post
Søre Øyane barneskule Malin H. Fossli Tysdag og torsdag 47643100 Send e-post
Vinnes friskule Randi Haugse Rød Annankvar onsdag 48893681 Send e-post


Oversikt over når helsesjukepleiar er til stades ved dei vidaregåande skulane.

Skulehelsetenesta samarbeider med Helsestasjon for ungdom.