Publisert 25.05.2020

Lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter ved behandling av søknader om løyve for handel med pyroteknisk vare klasse II, III og IV er lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Publisert 08.05.2020

Bolaks AS har søkt om å få oppgradere og forflytte sitt produksjonsanlegg for matfisk i Håvikvågen.

Publisert 30.04.2020
 • Kunngjering av ny plangrense, Revsåsen sør
 • Merknadsfrist: 25.05.20
 • Arkivsak: 20/2551
Publisert 27.04.2020

Oppdrettsselskapet, Bolaks AS, har søkt Bjørnafjorden kommune om å avklare muleg lokalitet for landbasert oppdrett av postsmolt og matfisk på gnr/bnr 112/3, Samnøy.

Publisert 03.04.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring- Haugsbråto, Solstrand
 • Frist for klage: 24.04.2020
 • Arkivsak: 20/1458
Publisert 03.04.2020
 • Utviding av planområdet - endring av detaljreguleringsplan
 • Frist for å komme med merknad til oppstartsvarslinga: 08.05.2020
 • Arkivsak: 19/10175
Publisert 19.03.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring
 • Frist for klage: 17.04.2020
 • Arkivsak: 20/1416
Publisert 09.03.2020
 • Høyring av framlegg til reguleringsplan
 • Frist for å sende inn merknad: 21.04.2020
 • Arkivsak: 20/1388 
Publisert 04.03.2020

Ny forskrift om feie- og tilsynstenester ligg ute til offentleg ettersyn.

Sjå alle dokument i saka her

 

Publisert 25.02.2020
 • Kunngjering av vedteken planendring
 • Frist for klage: 20.03.2020
 • Arkivsak: 20/1463
Til toppen