Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV Korleis vil du ha det i Bjørnafjorden? Gi oss ditt innspel

Aktuelt

 • 22. oktober 2021 Nytt ungdomsråd frå venstre: Aurora Berge Låmar, Dea Nytt ungdomsråd i Bjørnafjorden kommune
  Det er vald nytt ungdomsråd i Bjørnafjorden kommune for dei neste to åra. Ny leiar er Birgitte Lundberg og nestleiar er Joachim Reuter. Bjørnafjorden ungdomsråd skal fremja ungdommen sine interesser og tala deira sak i kommunen.
 • 21. oktober 2021 Koronalegevakta heldt først til i Røde Kors-huset i Kolskogen, deretter på Moberg. No blir ordninga med eiga legevakt for personar med uftvegssymptom avvikla. Slutt på ordninga med eiga koronalegevakt
  I morgon, fredag 22. oktober, er siste dag for eiga koronalegevakt i Bjørnafjorden. Etter dette vil fastlegar og ordinær legevakt handtere personar med luftvegssymptom som treng legetilsyn.
 • 20. oktober 2021 Kva slags samfunn ønskjer du deg?
  Vi er i gang med å laga den første kommuneplanen for den nye kommunen vår. Først skal vi laga ein samfunnsdel. Den skal ta for seg korleis vi vil ha det i Bjørnafjorden dei neste 12 åra, og kva vi må gjera for å få til ei berekraftig utvikling. Vi vil veldig gjerne vita kva du tenker og meiner. Send oss dine tankar ved å svara på denne undersøkinga.
 • 19. oktober 2021 Kurs for foreldre i emosjonsfokusert ferdigheitstrening
  Synest du - som alle andre foreldre - at foreldrerolla kan vere slitsam? Har du lyst til å bli meir bevisst på kjensler i foreldrerolla di?Bjørnafjorden kommune held med jamne mellomrom 2-dagarskurs i emosjonsfokusert ferdigheitstrening for foreldre (EFST).
Til toppen