Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV 

Aktuelt

  • 28. september 2021 Heimevernet har øving
    Dersom du møter uniformert og væpna personell ute på tur i dag og i morgon, 28. og 29. september, er det det lokale heimevernet som har øving.
  • 28. september 2021 Takk!
  • 24. september 2021 Ikkje i form? Hald deg heime i senga. Kva gjer du ved symptom på luftvegsinfeksjon? Råd om du eller barnet ditt blir sjuk
    Hausten er her. Det same er rennande nasar, vonde halsar og heilt vanleg forkjøling.Samstundes forsvinn ikkje koronaviruset med det første, og vi skal framleis vere varsame ved symptom på akutt luftvegsinfeksjon.
  • 24. september 2021 No kan innbyggarane søke rettleiing for å auke den digitale kompetansen
    Tysdag 28. september startar vi opp eit rettleiingstilbod til alle innbyggarar som vil auke sin grunnleggande digitale kompetanse. Dagens samfunn stiller heilt nye krav til vår digitale kompetanse. Koronapandemien har gjort det ekstra tydeleg kor sårbart det er for dei som ikkje tar del i den teknologiske utviklinga.​ Når det sosiale fellesskapet er flytta over til digitale plattformar, vil det påverke livskvaliteten vår dersom vi ikkje er kopla på. Mangel på grunnleggande digital kompetanse kan bli eit folkehelseproblem og vil skape utanforskap.
Til toppen