Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV  Sjå utkastet til kommuneplanen sin samfunnsdel

Aktuelt

 • 24. juni 2022 Bli lege i Bjørnafjorden kommune!
  Vi har fleire ledige legestillingar, mellom anna eningsleiar for legetenester, legevaktslege med nordsjøturnus og fastlønna fastlegestilling.
 • 23. juni 2022 Nyheit! No kan alle over 12 år få koronavaksine på apoteket
  Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 • 23. juni 2022 Nyt sola - unngå å bli solbrent!
  Det er bra for både små og store å vere i aktivitet ute i sola. Rundt 90 prosent av all hudkreft har samanheng med mykje sol og solarium. Mange tilfelle kan vi derfor førebygge.
 • 23. juni 2022 Søk om tilskot til integreringsarbeid
  Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).
Til toppen