Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV  Sjå utkastet til kommuneplanen sin samfunnsdel

Aktuelt

 • 19. august 2022 Søk om tilskot til integreringsarbeid
  Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).
 • 18. august 2022 No går vi i gang med massevaksinering igjen
  FHI anbefaler no fjerde dose koronavaksine til alle personar over 65 år, i tillegg til dei over 75 år. Vi startar opp att med massevaksinering av begge desse aldersgruppene i Oshallen og Fjord'n senter onsdag 24. august og onsdag 31. august.
 • 18. august 2022 Bli støttekontakt eller fritidskontakt!
  Har du tid til overs og lyst til å gjere ein forskjell? Då kan du bidra til å gi andre ei meiningsfull fritid. Dersom du er interessert i å hjelpe menneske som treng bistand til å delta i kultur- og fritidsaktivitetar, så vil vi svært gjerne høyre frå deg.
 • 18. august 2022 Bevaring av favorittleikeplassen for framtida
  Finst favorittleikeplassen din frå barndomen framleis? I følgje forsking var favorittleikeplassen din mest sannsynleg ein stad i naturen, eller i nærleiken av naturelement som eit berg, klatretre, froskedam, ås eller i eit skogholt. Ligg plassen der framleis, urørt, akkurat slik du hugsar han? For å bevare dei gode og verdifulle leikestadane for nye generasjonar, treng vi hjelp frå deg som er lokalkjend til å registrere dei. Bevaring av leikeplassar er ein del av arbeidet med barnetråkk, og inngår i planstrategien for Bjørnafjorden kommune.
Til toppen