Politikk og organisasjon

Her finn du informasjon om folkevalde, politiske utval, sjå direktesending og opptak frå møte, sjå møteplan, sakslister og oversikt over administrasjonen i Bjørnafjorden kommune.

Politikk og organisasjon  Sjå kommune-TV  Sjå utkastet til kommuneplanen sin samfunnsdel

Aktuelt

 • 25. juli 2022 Får du SMS-varsel frå kommunen?
  Når det oppstår noko med for eksempel vatnet ditt eller kloakken din, får du eit varsel på sms frå kommunen du bur i. Dessverre når vi ikkje alle innbyggarane våre via sms. Du kan sjølv bidra til at du får slike varsel. Det er god eigenberedskap.
 • 08. juli 2022 I ein serie filmar med Bjørn Sundquist i hovudrolla, vil Norsk Frilsuftsliv minne oss om allemannspliktene som gjeld i naturen. Kjenner du til allemannspliktene?
  Mange skal på ferie i Noreg i vekene framover. Kombinert med ei rekordhøg interesse for friluftsliv, aukar òg presset på naturen. Allemannsretten gir oss lov til å fritt nyte den norske naturen. Men med den fridomen følgjer òg nokre allemannsplikter - mellom anna prinsippet om sporlaus ferdsel og respekt for innmark.
 • 07. juli 2022 Handlingsplan for førebygging av sjølvmord
  Kvart einaste sjølvmord er ein tragedie for den det gjeld, for familie og venner, og for lokalsamfunnet i Bjørnafjorden kommune. Den nasjonale handlingsplanen har nullvisjon for sjølvmord i Norge, og legg til grunn eit verdisyn om at vi som samfunn ikkje har nokon å miste i sjølvmord. Bjørnafjorden kommune har no vedtatt ein lokal handlingsplan for førebygging av sjølvmord.
 • 07. juli 2022 Mot vald i nære relasjonar: plan og tiltakskort
  Bjørnafjorden kommune har vedtatt ein plan mot vald i nære relasjonar. I tillegg har vi laga tiltakskort som skal vere verktøy for alle som oppdagar eller mistenker at nokon er utsette for vald og overgrep.
Til toppen