Mesta melder at brua vil vere stengt for trafikk i inntil to timar i periodane kl. 10.30-12.30 og 13-15.

- Dette er fantastiske nyheiter for Bjørnafjorden kommune.
Truleg vil det "redde" rekneskapsresultatet for 2022. 29,4 millionar kroner er over 21,4 millionar kroner meir enn budsjettert. Eg er så glad for den nye tildelingsmodellen som slår så positivt ut for vår kommune, seier ordførar Trine Lindborg.

Du kan sjølv finne og bytte til den fastlegen du ønskjer ved å logge inn på helsenorge.no eller ved å ringe Helsenorge på telefon 23 32 70 00

Dersom den legen du ønskjer deg ikkje er ledig, kan du setje deg på venteliste.

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune skuleåret 2023–2024 er administrativt vedtatt.

Mange vaksne som lever i valdelege forhold, kjenner seg veldig åleine. Men alle har ein fastlege.

- Fortel legen din kva du opplever. Det er viktig å setje ord på korleis du har det, og det er heilt trygt å fortelje det til legen din, seier lege Hjørdis Elin Barman. 

Spann til matavfall

 

I løpet av kort tid vil BIR tilby henting av matavfall frå alle husstandar i Bjørnafjorden kommune. No er turen komen til Fusa-sida av kommunen.

Ordninga er inkludert i renovasjonsgebyret.

 

Har du ein dårleg magefølelse for eit barn eller ungdom, men usikker på om og korleis du skal gå vidare med bekymringa di?

Ta kontakt med konsultasjonsteamet mot vald og overgrep i Bjørnafjorden kommune.

 

Alle har eit ansvar for å stoppe og melde ifrå om vald og overgrep - anten du er familiemedlem, nabo, venn, klassekamerat, kollega, barnehagetilsett, lærar eller forbipasserande på gata.

Sei ifrå!

Torsdag 1. desember klokka 8.30 inviterer Bjørnafjorden næringsråd til frukostmøte kor planarbeid og rekkefølgjekrav i Bjørnafjorden kommune står på menyen.

Vi i Bjørnafjorden kommune jobbar kontinuerleg med å forbetre tenestene våre til barn og unge.
For å auke kvaliteten på SFO-tilbodet, treng vi å høyre kva føresette til skulebarn meiner.
Det vil vere til stor hjelp om du svarer på denne undersøkinga (svartid ca. 5 min).

Tusen takk for ditt bidrag til å gjere SFO i Bjørnafjorden betre!

Til toppen