Slå av ein hyggeleg og uformell prat med lokalpolitiet på Kiwi Moberg på torsdag mellom klokka 11 og 12.
 

Onsdag 29. mars kl. 10-15 utfører Vestland fylkeskommune ny prøvetaking i samband med rehabilitering av Lepsøysundet bru.

Vegen kan bli stengt i periodar på inntil 30 minutt denne dagen.

 

Både lag og organisasjonar og unge kultur- og idrettsutøvarar kan søkje om støtte innan 1. april.

 

Helsemyndigheitene anbefaler ny oppfriskingsdose i løpet av mars/april til aldersgruppa 75 år + og til sjukeheimsbebuarar.

Bli med til Livskvalitet ski-og sykkelverkstad, lær om foreldrekurset EFST og om korleis du går fram for å sjå kommunale fakturaer, be om utsetjing og bestille månadleg faktura.

 

Mange unge står av ulike årsaker eit stykke unna arbeidsmarknaden. Ein sommarjobb vil kunne gi dei verdifull jobberfaring og betre moglegheiter vidare i arbeidslivet.

Dersom du gir sommarjobb til unge arbeidsledige, kan du få tilskot til lønn frå NAV. Du kan finne kandidatar sjølv, eller NAV kan hjelpe deg å rekruttere.

- Fordelane og tryggleiken ein får ved å etablere seg som fastlege i Bjørnafjorden var heilt avgjerande for at eg satsar på eigen praksis, seier fersk fastlege ved Os Allmennpraksis, Kristine Parelius Folkvord (30).

 

Førebyggande vaksinasjon mot apekoppar er no tilgjengeleg for fleire personar.
 

Samferdsel og VA i Bjørnafjorden kommune inviterer profesjonelle aktørar til informasjonsmøte i kommunestyresalen i Rådhuset, tysdag 14. mars kl. 15-17.

Mobbing skjer i barnehagar òg.
Ingen ønskjer å bli utestengde frå leiken eller bli snakka stygt om. Ingen foreldre ønskjer heller at deira barn skal mobbe andre. Men korleis kan dei tilsette i barnehagen best mogleg førebygge mobbing i kvardagen?
Dette er tema for eit forskingsprosjekt som Bjørnafjorden kommune er ein del av.

Til toppen