Hausten er her. Det same er rennande nasar, vonde halsar og heilt vanleg forkjøling.
Samstundes forsvinn ikkje koronaviruset med det første, og vi skal framleis vere varsame ved symptom på akutt luftvegsinfeksjon.

Tysdag 28. september startar vi opp eit rettleiingstilbod til alle innbyggarar som vil auke sin grunnleggande digitale kompetanse. 

Dagens samfunn stiller heilt nye krav til vår digitale kompetanse. Koronapandemien har gjort det ekstra tydeleg kor sårbart det er for dei som ikkje tar del i den teknologiske utviklinga.​ Når det sosiale fellesskapet er flytta over til digitale plattformar, vil det påverke livskvaliteten vår dersom vi ikkje er kopla på. Mangel på grunnleggande digital kompetanse kan bli eit folkehelseproblem og vil skape utanforskap.

Har du ikkje tatt koronavaksine enno? 
Neste onsdag, 29. september, er siste moglegheit for vaksinasjon i Oshallen og Fjord'n senter. 
Og som ein ekstra bonus står både Pfizer- og Moderna-vaksinen på menyen denne dagen.
Du kan sjølv velje kva for ein av vaksinetypane du vil ha, sjølv om begge typane er like gode og ein kombinasjon går heilt fint.

 

Kva meiner vi eigentleg med kvardagsglede? Det er ikkje nokon fiks ferdig definisjon, men det handlar kort fortalt om å ha det bra i kvardagen.

0 Kommentarer

Ei kvinne i 70-åra fekk påvist covid-19 i går, torsdag 23. september. Kvinna er smitta i utlandet.

Frå måndag 27. september blir det endringar i koronakvardagen når såkalla "justert TISK" blir innført i heile Noreg.
Dette betyr at færre må i karantene ved smittetilfelle og at den smitta sjølv varslar sine nærkontaktar.

Eit barn i barneskulealder i Bjørnafjorden kommune fekk påvist covid-19 i går, 21. september. Smittevegen er kjend, og barnet har ikkje vore på skulen i smitteførande periode.

Har du utfordringar i kvardagen på grunn av smerter? Kunne du tenke deg å lære meir om korleis du kan gjere kvardagen betre?

Årets tema for den europeiske mobiltetsveka er berekraftig transport. Kommunestyrepolitikarane tok beina fatt for å gi sine innspel til korleis Bjørnafjorden skal bli eit meir berekraftig samfunn, då dei var samla til "framtidsverkstad" i Oseana kunst- og kultursenter 13. september.

Velkommen til drop-in økonomisk rådgiving!

Til toppen