Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler no fjerde vaksinedose (eller andre oppfriskingsdose, om du vil) til alle over 75 år, sjukeheimsbebuarar og eldre med heimeteneste. 

På grunn av ombygging til mellombels NAV-mottak, vil resepsjonen i Kommunetorget på Rådhuset vere stengt frå og med 4. til og med 15. juli 2022. 

Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at koronateststasjonane kan avviklast frå 1. juli. Siste dag i Kolskogen er derfor torsdag 30. juni. Teststasjonen i Eikelandsosen stengde tidlegare i år.

- Vi har busett veldig mange på veldig kort tid. No er det tid for å bremse litt opp, slik at vi kan følgje opp dei vi har tatt imot på ein ordentleg måte, seier leiar for flyktningtenesta i Bjørnafjorden kommune, Marita Hjelle.
Bjørnafjorden kommune ligg på topp av alle kommunane i Vestland fylke når det gjeld prosentvis busetting av flyktningar i 2022.

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om prosjektstøtte og driftstilskot til integreringsarbeid. Bjørnafjorden kommune forvaltar tilskota på vegner av integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI).

Vi har fleire ledige legestillingar, mellom anna eningsleiar for legetenester, legevaktslege med nordsjøturnus og fastlønna fastlegestilling.

Mange skal utanlands på ferie i sommar, og treng koronasertifikat ved innreise. Koronasertifikatet viser om du har fått koronavaksine og/eller har fått påvist og registrert korona med PCR-test. Krava til koronasertifikatet kan variere frå land til land, så det er viktig at du undersøkjer kva som gjeld før avreise.
 

 Det er bra for både små og store å vere i aktivitet ute i sola.
Rundt 90 prosent av all hudkreft har samanheng med mykje sol og solarium. Mange tilfelle kan vi derfor førebygge.

Sjølv om det dessverre ikkje er mange ulike sommarskular som i fjor, skjer det likevel litt av kvart i kommunen vår i sommar.

 

Runar Lunde (33) blir ny kommunalsjef for Samfunn, næring og miljø i Bjørnafjorden kommune. Han kjem frå stillinga som leiar for areal og byggesak i Karmøy kommune.

Til toppen