Berre gåande kan bruke brua på Bergstø

Sigmund Bødal, Statens vegvesen

Statens vegvesen har sperra den gamle steinbrua på Gamlevegen (Den stavangerske postveg) på Bergstø for all motorisert trafikk.

- Minst eitt brukar er øydelagt, og det er fare for at brua kan rase ut. Gåande må ferdast forsiktig, og ikkje krysse sperrebanda, melder Sigmund Bødal, senioringeniør ved Transportforvaltning vest i Statens vegvesen.
 

Sigmund Bødal, Statens vegvesen