Oppstart av arbeid med utviding av Fv552 Hatvikvegen

Bertelsen og Garpestad har no starta arbeida med utvidinga Hatvikvegen, og i løpet av veke 15 vert det starta med sprengingsarbeid i området.

Dei salvene som vert skutt langs Fv. 552 Hatvikvegen vil føre til at vegen vert stengt for trafikk i inntil 15 minutt.

For å få informasjon om planlagte salver er det mogleg å melde seg på SMS-varsling på:

Nabovarsling.no - Fv. 552 Hatvikvegen

F.v. Gunhild Vangsnes frå Vestland fylkeskomune, ordførar Terje Søviknes og prosjektleiar Pål Thorsnes frå entrepenøren Bertelsen & Garpestad tar første spadetak på utvidinga av Hatvikvegen, 14. mars 2024.