Gjeldande reguleringsplanar

Sjå alle gjeldande reguleringsplanar for Bjørnafjorden kommune.

Søk i kartet etter adresse eller område, og hak av for kva type kartlag (reguleringsplanar, VA, samferdsel, osb.) du ønskjer å sjå.

Opne kart over Bjørnafjorden kommune 

Du kan òg gå direkte til planregisteret, kor du kan søkje etter reguleringsplanar med tilhøyrande dokument - frå planarbeidet startar til planen er vedtatt.