Kartbutikken

Kartbutikken er kommunen sin nettbutikk der vi legg ut varer og tenester innan området eigedomsinformasjon, kart- og plandata. 

Bruk denne tenesta dersom du skal sende eigedomsopplysningar eller kart som elektroniske dokument. Tenesta er open for alle, og du kan betale med kredittkort. 

Skal du berre sjå kart frå kommunen, treng du ikkje kjøpe dei. Her kan du sjå kart.

Gå til kartbutikken

  • Klikk på aktuelt produktnamn for å lese meir om produkta.
  • Data blir levert direkte fra kommunen sine originale kartbasar.
  • Du kan sjølv velje om leveransen skal skje på sosi- og/eller dxf-format. 
  • Innan kort tid vil du motta ein e-post som stadfestar bestillinga di.
  • Deretter vil du få ein e-post med dei bestilte data som vedlegg.

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Leder
Mobil: 97090192