Kart

Førebu møtet, spar tid

Vi hjelper deg over telefon, eller i eit digitalt møte. 

Her kan du bestille tid for telefonmøte eller digitalt møte  

For alle karttenester gjeld følgjande:

  • Flyfoto og scanna arealplanar er omtrentlege og kan ha store avvik.
  • Du kan ikkje legge flyfoto til grunn for plassering av eigedom i terrenget. 
  • Vatn- og avløpsdata må ikkje brukast for graving utan påvisning fra leidningseigar.
  • Bjørnafjorden kommune er ikkje ansvarleg for feil bruk av kartet.
  • Dersom du skal bruke kartutskrift som vedlegg til søknad, må utskrifta ha påført rutenett og kartet må vere i rett målestokk.

Sjå kart 

Kontakt

Torbjørn Steffensen
Leder
Mobil: 97090192