Kva er aktivitetskalenderen Friskus?

Bilde av Friskus-logen - Klikk for stort bilete

Bjørnafjorden kommune vil med aktivitetskalenderen gjere det enklare for både unge og vaksne å vere aktive, sosiale og inkluderte. Aktivitetskalenderen synleggjer tverrfagleg samarbeid i kommunen og samarbeid mellom organisasjonar og kommunale tenester for alle innbyggarane.

bjornafjorden.friskus.com

  • samlar alle arrangement og aktivitetar på ein stad
  • rekrutterar til både deltaking og frivillig engasjement
  • koordineringsverktøy for planlegging aktivitetstilbodet i kommunen

Bjørnafjorden kommune tilbyr  lag og organisasjonar i Bjørnafjorden som er registrerte i Frivillighetsregisteret til å synleggjere og koordinere aktivitetstilboda sine. Det er enkelt, gratis og trygt å bruke Friskus

Korleis opprette personleg brukar
Med brukarprofil i Friskus kan du melde deg på arrangement, vere frivillig, få oversikt over dine aktivitetar, følge arrangører, sende meldingar og mykje meir.
Hvordan opprette ny bruker - Friskus hjelpesenter

Korleis opprette arrangør:
Hvordan registere organisasjonen min - Friskus hjelpesenter

Følg ein arrangør
Alle arrangører som tilbyr aktivitet er samla i en oversikt under "Arrangører". Her finner du frivillige lag og organisasjonar, private og offentlege arrangørar. Vel du å følgje ein arrangør, vil du bli varsla om nye aktivitetar og får et eige filter for arrangørar du følgjer

Lagre snarveg: Opne bjornafjorden.frisksus.com på din telefon, gå til innstillingar og legg til på heimskjerm.

Kurs  1. februar Fjorden Arena, Eikelandsosen
Kurs  2. februar kommunestyresalen, Osøyro

Har du spørsmål så ta kontakt med oss:
Grete Byrkjeland, tlf. 948 53607, e-post: gby@bjornafjorden.kommune.no eller
Bjørg Sjøbø tlf.
 900 12091, e-post: bjas@bjornafjorden.kommune.no

Nettlesar: Du kan bruke alle nettlesarar bortsett frå Explorer. Google Chrome fungerer best for Friskus.

Kontakt

Grete Byrkjeland
Leder
Telefon: 94853607
Mobil: 94853607