Kva er aktivitetskalenderen Friskus?

Bilde av Friskus-logen - Klikk for stort bilete

Bjørnafjorden kommune vil med aktivitetskalenderen gjere det enklare for både unge og vaksne å vere aktive, sosiale og inkluderte. Aktivitetskalenderen synleggjer tverrfagleg samarbeid i kommunen og samarbeid mellom organisasjonar og kommunale tenester for alle innbyggarane.

bjornafjorden.friskus.com

  • samlar alle arrangement og aktivitetar på ein stad
  • rekrutterar til både deltaking og frivillig engasjement
  • koordineringsverktøy for planlegging aktivitetstilbodet i kommunen

Bjørnafjorden kommune tilbyr  lag og organisasjonar i Bjørnafjorden som er registrerte i Frivillighetsregisteret til å synleggjere og koordinere aktivitetstilboda sine. Det er enkelt, gratis og trygt å bruke Friskus

Korleis opprette personleg brukar
Med brukarprofil i Friskus kan du melde deg på arrangement, vere frivillig, få oversikt over dine aktivitetar, følge arrangører, sende meldingar og mykje meir.
Hvordan opprette ny bruker - Friskus hjelpesenter

Korleis opprette arrangør:
Hvordan registere organisasjonen min - Friskus hjelpesenter

Følg ein arrangør
Alle arrangører som tilbyr aktivitet er samla i en oversikt under "Arrangører". Her finner du frivillige lag og organisasjonar, private og offentlege arrangørar. Vel du å følgje ein arrangør, vil du bli varsla om nye aktivitetar og får et eige filter for arrangørar du følgjer

Lagre snarveg: Opne bjornafjorden.frisksus.com på din telefon, gå til innstillingar og legg til på heimskjerm.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss:
Grete Byrkjeland, tlf. 948 53607, e-post: gby@bjornafjorden.kommune.no 

Nettlesar: Du kan bruke alle nettlesarar bortsett frå Explorer. Google Chrome fungerer best for Friskus.

Kontakt

Grete Byrkjeland
Rådgjevar
Telefon: 94853607
Mobil: 94853607