Tilskot til skogbruksplanlegging

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar
Du kan søkje om tilskot for å utarbeide ressursoversyn eller skogbruksplan for skogeigendomane. Der vert krav om miljøregistreringer.
 

Treng du ein oppdatering av din skogbruksplan?
Ta kontakt med kommunen.

Meir informasjon finn du her
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode - Landbruksdirektoratet

Kontakt

Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269