Tilskot til skogbruksplanlegging

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar
Du kan søke om tilskot for å utarbeide ressursoversyn eller skogbruksplan for skogeigedomane. Der blir krav om miljøregistreringar.
 

Treng du å oppdatere skogbruksplanen din? Ta kontakt med kommunen!

Her finn du meir informasjon:
Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode - Landbruksdirektoratet

Kontakt

Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269
Michal Westfal
Rådgjevar
Telefon: 99086269
Mobil: 99086269