Søk etter nye og gamle saker

Søk etter sak

Treng du innsyn i gamle saker frå Fusa kommune eller Os kommune finn du innsynsløysinga her.

Dersom du ønskjer å lese ei sak datert før april 2010, må du først søke om innsyn

Her kan du kan søke etter saker frå 2020 og fram til i dag. Eldre arkivsaker er ikkje tilgjengelege elektronisk, men vi kan søke dei opp for deg.