Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren er ein «medvandrar» for deg som har kreft og dine pårørande, frå diagnose gjennom behandling, rehabilitering, og omsorg ved livets slutt.
Kreftkoordinatoren er òg ein kontakt i kommunen for deg som lever med biverknader etter kreftsjukdom og -behandling.

Stillinga som kreftkoordinator er støtta med lønnsmidlar frå Kreftforeningen.

Kven er tilbodet til?

  • Deg som nett har fått ein kreftdiagnose
  • Deg som ventar på behandling
  • Deg som er under behandling på sjukehus
  • Deg som har seinverknadar etter kreftbehandling
  • Deg som er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering
  • Deg som ikkje blir frisk, og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen
  • Pårørande til personar som har kreft 
  • Samarbeidspartnarar i kommunen og spesialisthelsetenesta

Du har gjerne tankar om behandlinga og korleis du kan komme gjennom på best mogleg måte.
Etter behandling skal livet gå videre, anten du er kreftfri eller må lære deg å leve med kreften. Mange opplever at det ikkje er berre enkelt å halde fram som før ein fekk kreft.

Kreftkoordinatoren tilbyr

Kreftkoordinatoren i Bjørnafjorden kommune er utdanna kreftsjukepleier og har brei erfaring innan fagfeltet. De kan avtale å møtast på kreftkoordinator sitt kontor eller heime hos deg.

Slik tar du kontakt

Du treng ingen søknad eller tilvising. Du kan sjølv ta direkte kontakt på telefon eller e-post.
Dine nærmaste kan òg ta direkte kontakt.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis

Kontakt

Sigbjørg Eriksson
Spesialsykepleier
Telefon: 469 22 958
Mobil: 469 22 958
Til toppen