Informasjon om opptak i Bjørnafjorden kulturskule

Søknadsfristen for nye elevar i Bjørnafjorden kulturskule er 1. mai. Eksisterande elevar må òg registrera seg på nytt for kvart skuleår, før denne datoen. 

Meir informasjon kjem etter at søknadsfristen er gått ut.

Kontakt

Christian Breistein
Telefon: 56 57 52 48
Mobil: 977 77 341
Turid Moberg Kirkbride
Mobil: 56 57 52 49
Til toppen