Informasjon om opptak i Bjørnafjorden kulturskule

Bjørnafjorden kulturskule sitt hovudopptak av nye elevar følgjer etter søknadsfristen 1. mai kvart år. Eksisterande elevar må også registrere seg på nytt for følgjande skuleår innan denne datoen. Kulturskulen tek likevel inn nye elevar frå venteliste gjennom året dersom det blir ledige plassar.

Kontakt

Christian Pettersen Breistein
Leder
Telefon: 56575248
Mobil: 97777341
Turid Moberg Kirkbride Telefontid fredag 9-15
Telefon: 56575248