Informasjon om opptak i Bjørnafjorden kulturskule

Bjørnafjorden kulturskule sitt hovudopptak av nye elevar følgjer etter søknadsfristen 1. april kvart år. Eksisterande elevar må også registrere seg på nytt for følgjande skuleår innan denne datoen. Ein kan likevel søkje om plass heile året, då kulturskulen tek inn nye elevar frå venteliste dersom det blir ledige plassar gjennom året.

Kontakt

Christian Pettersen Breistein
Leder
Telefon: 56575248
Mobil: 97777341
Turid Moberg Kirkbride
Musikk/kultursk.lære
Mobil: 56575248