Direkte hjelp frå logoped

Logopedtenesta er ein del av PPT i Bjørnafjorden kommune. Logopedtenesta er eit lågterskeltilbod. Det betyr at vi jobbar for å auke kvaliteten i barna sine språkmiljø, og at barn kan få direkte hjelp frå logopedtenesta utan at dei har vedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.

Kva gjer vi?

Logopedtenesta jobbar med systemarbeid i barnehagar og på skular. Systemarbeid er rettleiing og modellering av språkgrupper og andre språkaktivitetar i barnet sitt miljø.

Logopedtenesta kan jobbe direkte med barn som har:

  • vanskar med uttale og språklydar, for eksempel at barnet byter ut ulike lydar eller kutter ut stavingar/lydar i ord.
  • stamming og løpsk tale
  • stemmevanskar

Den direkte hjelpa består av periodar med trening og pausar. Barnet får vanlegvis tilbod om treningsøkter kvar veke, i ein periode på inntil 10 veker. Treninga skjer i barnehagen eller på skulen, men barnet kan også kome saman med føresette til logopeden sitt kontor.

Vi kan også delta i samarbeid rundt barn som har meir omfattande hjelpebehov.

Foreldre kan kontakte logopedtenesta

Dei fleste barna som får direkte hjelp frå logopedtenesta er i alderen 4 – 7 år. Det er foreldre som søker om hjelpa, via dette digitale skjemaet. Barnehagen eller skulen kan ta kontakt på vegner av foreldra. Dersom du som tilsett i barnehage eller skule er usikker på om logoped er riktig hjelp for barnet, eller om barnet også har andre hjelpebehov, kan du sette foreldra i kontakt med logopedtenesta før dei sender inn skjemaet. Føresette kan sende oss ein e-post med kontaktinformasjonen sin på e-post, så tar vi kontakt. Merk at dei ikkje må sende sensitive opplysningar (helseinformasjon eller hjelpebehov) på e-post.  

Gjeld hjelpa systemarbeid, kan tilsette i  barnehagen ta kontakt med kontaktpersonen sin frå PPT. Når logopedtenesta deltar i samarbeid rundt barn som har omfattande hjelpebehov, går ofte kontakten via barnet sin saksbehandlar i PPT.

Kontakt

Kaia Randa Berthelsen
Logoped
Mobil: 95030991
Kristine Gressgård
Still m/krav om mastergrad
Mobil: 95914158
Marit Siren Mjelde
Logoped
Mobil: 95030993
Rebekka Sævrøy
Ped.psyk.rådgiver
Telefon: 46897655
Mobil: 46897655
Ingvild Lunde Oseng
Ped.psyk.rådgiver
Mobil: 48001725