Friskliv og meistring

Er kvardagen tung? Har du dårleg helse, og manglar energi og overskot?
Friskliv og meistring er ei kommunal helse- og omsorgsteneste som kan hjelpe deg med å endre levevanar, først og fremst når det gjeld fysisk aktivitet, kosthald og tobakk.

Kva kan Friskliv og meistring tilby?

Det er ikkje slik at éi oppskrift fungerer for alle. Vi tilbyr både kurs, treningsgrupper og individuell rådgiving. Hos oss får du personleg oppfølging tilpassa dine behov og føresetnader, slik at du sjølv blir i stand til å meistre kvardagen på ein måte som gir betre helse og førebygger livsstilssjukdomar.

Målet er god helse gjennom godt kosthald, meir aktivitet, planlegging og struktur. Vi har tru på små grep og endringar over tid, og fokuserer på meistring, støtte og kunnskap for at du skal lukkast.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Betre kosthald
  • Fysisk aktivitet
  • Røykeslutt
  • Stressmeistring
  • Betre søvn

I helsesamtalen finn vi saman ut kva du treng og ønsker av oppfølging. Vi har ein prat før oppstart, undervegs og ved slutten av oppfølgingsperioden. Vi lagar ein plan og set mål for din livsstil.

Oppfølginga varer i tre månader, men kan forlengast ved behov.

Friskliv og meistring følgjer skuleruta.

Kurs, turar og treningstilbod

NB: Kurs og gruppetilbod er innstilt inntil vidare på grunn av koronapandemien.

Sjå oversikt over kurs vi tilbyr

Sjå treningstilbod

Kven kan nytte tilbodet?

Du som har utvikla sjukdom eller liding som skuldast levevanar eller har auka risiko for slike sjukdomar. Du må vere busett i Bjørnafjorden. Du kan sjølv ta kontakt og treng ikkje tilvising frå lege.

Slik tar du kontakt med oss

Send ein e-post til oss, så tar vi kontakt med deg. Saman finn vi ut kva for tilbod du ønskjer og treng. Vi gler oss til å treffe deg!

Følg Friskliv og meistring på Facebook. Her legg vi ut aktuelle fagartiklar, aktivitetar for veka, og du kan bruke sida for å avtale med andre om å gå tur og liknande.

 

 

Til toppen