Investeringsprosjekt i Bjørnafjorden kommune

Større investeringsprosjekt per 1. januar 2024.

Prosjekt i Bjørnafjorden kommune
Prosjekt Prosjektleiar E-postadresse Telefonnummer Prosjektnummer
Brugata - vatn/avløp Kjetil Vikane Send e-post 932 32 952 8225
Bufellesskap Søfteland Ole Håkon Sælen Send e-post 932 14 735 2010
Fusa ungdomsskule, uteområde Thomas L. Skogseide Send e-post 958 41 595 4055
Gymnasvegen VA Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8010
Hatvikvegen - vatn/avløp Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 8130
Hegglandsdalsvegen, etappe 2 - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 986 53 280 8610
Jettegryto barnehage Thomas L. Skogseide Send e-post 958 41 595 2300
Kommunetunet Eikelandsosen Ole Håkon Sælen Send e-post 93 21 47 35 5000
Kuvågen - pumpestasjon (avløp) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 9130
Landboden - vatn/avløp/veg Siril Langhelle Send e-post 905 77 430 9220
Lepsøyvegen/Trolldalen - GS-veg/fortau Anne Grete Rygg Send e-post 905 77 430 7200
Mikrohus Asbjørn Johannessen Send e-post 477 84 743 3810
Mobergshaugen - avløpsløysing Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9110
Os brannstasjon - rein/skitten sone Thomas L. Skogseide Send e-post 958 41 595 6080
Os VBA (vannbehandlingsanlegg) Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8011
Oshaugen - vatn/avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9150
Osdalen - vatn/avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 fleire
Parkering i fjell Asbjørn Johannessen Send e-post 477 84 743 7261
Parkeringsløysning Osøyro Agnete Haugland Send e-post 952 31 442 7263
Råvassleidning Storestraumen - Krokvatnet Kjetil Vikane Send e-post 932 32 952 8012
Revsåsen - kommunal veg Anne Grete Rygg Send e-post 463 08 235 7244
Skeisleira til OHARA, overføring avløp Siril Langhelle Send e-post 992 50 438 9010
Skjelbreid - forsterka vannforsyning Odd-Helge Henriksen Send e-post 905 77 430 8140
Solstrandsområdet - Kuhnle, overføring avløp til OHARA Lene J. Nordstrønen Send e-post 926 18 934 9240
Stallabrotvegen - utviding Thomas L. Skogseide Send e-post 958 41 595 7242
Vesterlio, Søfteland - vatn/avløp Odd-Helge Henriksen Send e-post 952 31 442 7230
Åsen ny veg  (Åsen - Helleskaret) Anne Grete Rygg Send e-post 463 08 235 Fleire