Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter

Trivselstunet er eit dagtilbod til personar med nedsett funksjonsevne. Du finn oss på Leiro 43, 5640 Eikelandsosen.

Kven er tilbodet for?

Dagsenteret er for personar med nedsett funksjonsevne som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Vi samlar oss rundt bordet til hyggelege måltid med næringsrik mat. Du får tilbod om frukost, middag og eit mellommåltid med frukt.

Tilbodet blir tilpassa den enkelte, og kan nyttast frå èin til fire dagar i veka.

Vi hentar deg og køyrer deg heim med minibuss.

Opningstid

Måndag, tysdag, onsdag og torsdag kl. 10.00-15.00.

Slik søkjer du

Kva skjer vidare med søknaden?

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Kontakt

Tone Eikeland
Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter
Telefon: 40419147
Til toppen