Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter

Trivselstunet er eit dagtilbod til personar med nedsett funksjonsevne. Du finn oss på Leiro 43, 5640 Eikelandsosen.

Kven er tilbodet for?

Dagsenteret er for personar med nedsett funksjonsevne som bur heime.

Tilbod

  • Turgåing
  • Formingsaktivitetar
  • Song
  • Trim
  • Bingo
  • Avislesing

Tilbodet blir tilpassa den enkelte, og kan nyttast frå èin til tre dagar i veka.

Opningstid

Tysdag, torsdag og fredag kl. 10-15.

Slik søkjer du

Kva kostar tenesta?

Sjå oversikt over kommunale gebyr, prisar og avgifter.

Prisane blir fastsette årleg av kommunestyret i Bjørnafjorden.

Kontakt

Tone Eikeland
Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter
Telefon: 40419147