Kulturelt utviklingsprogram (KUP) Bjørnafjorden kommune

Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er tilskot til tiltak eller prosjekt i Bjørnafjorden kommune som t.d festivalar, kultur- og idrettsarrangement, produksjonar og utviklingstiltak. 

Målet med KUP-midlar er å stimulere til ny og auka aktivitet innan kultur- og idrettsmiljøet i kommunen og verkeleggjere visjonen for Bjørnafjorden kommune om eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskaping.

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146