Kulturelt utviklingsprogram (KUP) Bjørnafjorden kommune

Kulturelt utviklingsprogram (KUP) er tilskot til tiltak eller prosjekt i Bjørnafjorden kommune som t.d festivalar, kultur- og idrettsarrangement, produksjonar og utviklingstiltak. 

Målet med KUP-midlar er å stimulere til ny og auka aktivitet innan kultur- og idrettsmiljøet i kommunen og verkeleggjere visjonen for Bjørnafjorden kommune om eit raust og attraktivt lokalsamfunn med evne og vilje til nyskaping.

Grunna den vanskelege budsjettsituasjonen for Bjørnafjorden kommune, vert det ikkje lyst ut tilskot til Kulturelt utviklingsprogram (KUP) frå 2022.

 

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146