Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2023/2024

Sjå oversikt over ferie- og fridagar for kommunale skular, SFO og barnehagar.

NB! Avvik frå den vedtatte barnehage- og skuleruta kan skje hos enkelte skular og barnehagar. 
Foreldre skal i så fall varslast om dette i god tid. Sjå barnehage- og skuleruta hos skulen eller barnehagen din for oppdatert informasjon.

Barnehage- og skulerute for Bjørnafjorden kommune 2023-2024
August 2023 Kva skjer? SFO
2.8–4.8 og 7.8–11.8 Ferie-SFO
14.8 Utviklingsdag for skulane. Elevane har fri. Barnehagane er stengde. Ferie-SFO
15.8 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. Ferie-SFO
16.8 Utviklingsdag. Elevane har fri. SFO stengt
17.8 Første skuledag.
Oktober 2023
9.10–13.10 Haustferie for skulane. Barnehagane er opne. Ferie-SFO
November 2023
3.11 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. SFO stengt
Desember 2023
22.12–1.1 Juleferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Januar 2024
2.1 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. SFO stengt
Februar og mars 2024
26.2 –1.3 Vinterferie for skulane. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* Ferie-SFO
Mars og april 2024
25.3-1.4 Påskeferie. For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene* SFO stengt
Mai 2024
1.5 Arbeidarane sin dag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
9.5 Kristi himmelfartsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
10.5 Utviklingsdag. Elevane har fri, barnehagane er stengde. SFO stengt
17.5 Grunnlovsdag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
20.5 2. pinsedag. Offentleg høgtidsdag. Skulane og barnehagane er stengde. SFO stengt
Juni 2024
19.6 Siste skuledag.
20.6-26.6 Ferie-SFO
Juli 2024
3.7-28. 7 Sommarferie For opningstid i barnehagane, sjå vedtektene.

Last ned pdf av barnehage- og skuleruta 2023-2024  (PDF, 116 kB)

*Sjå vedtekter for kommunale barnehagar i Bjørnafjorden kommune. (PDF, 404 kB)