Tilskotsportalen

No er det enklare å finna pengar til ditt lokale prosjekt! 

I "Tilskuddsportalen" finn du oversikt over økonomiske støtteordningar som ditt lag eller organisasjon kan søka på. Her kan du søka blant 1.500 tilskot for frivillige lag og organisasjonar. Tilbodet er gratis for alle som bur i Bjørnafjorden kommune sidan vi er medlem av portalen. Du må tasta inn organisasjonsnummer for å få tilgang.

Kven er portalen for?

For å ha tilgang til tilskotsportalen, må laget eller organisasjonen vera registrert med organisasjonsnummer. Dersom ditt lag eller organisasjon ikkje har organisasjonsnummer, kan du kontakta kultureininga i Bjørnafjorden kommune for å få tilgang. Enkeltpersonar kan ikkje nytta portalen.

Tilskotsportalen inneheld blant anna

• Kalender med søknadsfristar
• Katalog der tilskota er sortert etter tema
• Nyhendeoppdateringar frå forvaltarar av tilskot
• Verktøy for å søka direkte i databasen
• Hjelp til å bli oppdatert på søknadsfristar

Dersom du har spørsmål eller får tekniske problem med innlogging kan du kontakta support: support@tilskuddsportalen.no