Ergoterapi

Ergoterapeuten hjelper deg å trene og meistre dei aktivitetane som er viktige for deg for å leve eit aktivt liv og delta i samfunnet. Rehabiliteringsavdelinga held til på Luranetunet.

For meir informasjon

Kontakt ergoterapitenesta i Bjørnafjorden kommune på telefon 902 00 133

Her finn du informasjon om ergoterapi-tilbodet for barn og unge. 

Slik søkjer du om ergoterapi

Fyll ut aktuelt søknadsskjema:

Skriv ut skjemaet, fyll ut og send søknaden til: Bjørnafjorden kommune, avd. Rehabilitering, Solstrandvegen 39, 5200 Os

Her kan du søkje om hjelpemiddel

Kontakt

Ergoterapitenesta i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 90200133