Fysioterapi

Fysioterapi blir gitt i samband med førebyggande og helsefremjande helsearbeid, og ved behandling av sjukdom eller skade.

For meir informasjon

Ring fysioterapitenesta i Bjørnafjorden kommune på telefon 902 18 269

Her finn du informasjon om fysioterapi for barn og unge. 

Søk om kommunal fysioterapeut

Digitalt søknadsskjema for ergo- eller fysioterapi for vaksne

Digitalt søknadsskjema for ergo- eller fysioterapi for barn

Dersom du heller ønsker å skrive desse ut, fylle ut for hand, og sende til oss i post, kan du bruke desse:

Her kan du søke om hjelpemiddel

Kontakt

Fysioterapitenesta i Bjørnafjorden kommune
Telefon: 90218269