Bli støttekontakt eller fritidskontakt!

Remi Wallé/Unsplash Har du tid til overs og lyst til å gjere ein forskjell? Då kan du bidra til å gi andre ei meiningsfull fritid. 

Bjørnafjorden kommune søkjer etter støttekontaktar/fritidskontaktar til barn, ungdom og vaksne. Behovet er stort på begge sider av fjorden.

Dersom du er interessert i å hjelpe menneske som treng bistand til å delta i kultur- og fritidsaktivitetar, så vil vi svært gjerne høyre frå deg.

Vi tilbyr lønn etter Bjørnafjorden kommune sine satsar, utgiftsdekning og kilometergodtgjersle, fleksibel arbeidstid og jamleg rettleiing - i tillegg til svært meiningsfylte oppgåver.

Les meir om å vere støttekontakt/fritidskontakt her.

Slik blir du støtte- eller fritidskontakt

Fyll ut interesseskjemaet

Ta gjerne kontakt med oss i støttekontakttenesta på telefon 917 76 395 eller e- post: stottekontakt@bjornafjorden.kommune.no

Til toppen