Treng du nokon å snakke med?

Er du engsteleg eller bekymra? 
Slit du med einsemd og vanskelege tankar? Ring Bjørnafjorden kommune sin støttetelefon på 906 50 885 eller chat med oss

Har du spørsmål om korona?
Ring smitteverntelefonen vår på 56 57 57 57 eller send e-post til smittevern@bjornafjorden.kommune.no

Er du sjuk og treng legehjelp?
Kontakt fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje får kontakt med fastlegen, ring legevaktsentralen 116117

Informasjon om koronavirus-situasjonen i Bjørnafjorden finn du på bjornafjorden.kommune.no/koronavirus

På helsenorge.no finn du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak. Read advice and information in English about the coronavirus COVID-19


Oversikt over kommunale tenester og tilbod i Bjørnafjorden i koronaperioden

 

Livskvalitet

Livskvalitet  er eit lågterskeltilbod til rusavhengige. Målet er auka meistring og betre livskvalitet gjennom aktivitetar, trening og lågterskel-arbeid.

Kven er tilbodet til?

  • LAR-pasientar
  • ROP-pasientar
  • Bebuarar på Vartun

Kva kan vi tilby?

  • Trening
  • Turar
  • Riding og arbeid i stall 
  • Lågterskel-arbeid

Det er ikkje eit krav at deltakarane er rusfrie, men vi forventar at du står over dersom du er rusa, og at du gir beskjed dersom du er forhindra frå å møte til avtalen.

 

Kontakt

Vartun oppfølgingsteneste
Telefon: 916 72 073
Til toppen