Livskvalitet

Livskvalitet  er eit lågterskeltilbod til rusavhengige. Målet er auka meistring og betre livskvalitet gjennom aktivitetar, trening og lågterskel-arbeid.

Kven er tilbodet til?

Kva kan vi tilby?

  • Trening
  • Turar
  • Riding og arbeid i stall 
  • Lågterskel-arbeid

Det er ikkje eit krav at deltakarane er rusfrie, men vi forventar at du står over dersom du er rusa, og at du gir beskjed dersom du er forhindra frå å møte til avtalen.

Kontakt

Vartun oppfølgingsteneste
Telefon: 48015786