Snart er det 17. mai! Hugs påmelding til folketoget på Os

Snart er det tid for å feire nasjonaldagen vår igjen!

Vi håpar så mange som mogleg blir med å lage folkefest – både i prosesjonen og langs ruta gjennom kommunesenteret. Også i år vil vi premiere det stiligaste og mest morosame innslaget. 

Sentrumsskulane og barnehagane er faste innslag i toget. 17. mai-komiteen ønskjer i tillegg at fleire lag og foreiningar deltar og viser seg fram på nasjonaldagen. 

Påmelding til toget

For å sikre ei god og trygg avvikling av toget, ber komiteen om at alle lag og foreiningar som vil vere med i toget melder seg innan fredag 3. mai til kultursjef Erik Vangsnes, på e-post erva@bjornafjorden.kommune.no

Tilbake på Kyrkjeflaten

I år blir det igjen samling og program på Kyrkjeflaten. 
Markering i Minneparken er kl .11. Det blir oppstilling av prosesjonen på fotballbanen ved Os ungdomskule og avgang kl.11.30
Programstart på Kyrkjeflaten ca. kl. 12.30 og avslutning ca. kl. 13.

Togruta

Ruta blir om lag som i 2023, med ei lita justering mot slutten slik at vi går Brugata og over Torget til Kyrkjeflaten. 17. mai-komiteen har lagt opp programmet i sentrum slik at det blir minst mogleg konflikt med det som skal skje ute i krinsane og på dei lokale skulane.

Program 17. mai på Osøyro

10.00 Festgudsteneste Os kyrkje
11.00 Markering i Minneparken

  • Tale ved leiar i ungdomsrådet Mathilde Nonås
  • Song ved Os mannskor
  • Kransenedlegging

11.10 Oppstilling av prosesjon på fotballbane Os ungdomsskule
11.30 Avgang prosesjon 
12.30 Program på Kyrkjeflaten

  • Helsing frå ordførar Terje Søviknes
  • Song og tale for dagen frå elevar ved Borgafjellet barneskule
  • Russetale ved Magdalena Bezucha, Os vgs
  • Musikk ved Os musikkforening og Os skulekorps
    13.00 Fellesprogram slutt

17. mai-komiteen

Kontakt

Erik Vangsnes
Leder
Mobil: 47277146